IES San Clemente

Formulario de matrícula no bacharelato a distancia
Curso 2023-24

telf. 881.867.501 - 881.867.502   email: ies.sanclemente@edu.xunta.es


Indique o seu documento de identificación (DNI/NIF en formato 99999999X ou NIE) e correo electrónico. No caso de ter unha solicitude previa pode premer no botón 'Cargar datos solicitude' para modificala. En caso contrario prema o botón 'Seguinte'.Cargar datos solicitude


Asignaturas de primeiro curso

Asignaturas obrigatorias

(*) Haberá exames, non docencia, da materia 1ª Lingua estranxeira I Francés.

Asignaturas de opción (marcar 0, 1 ou 2)

Materias optativas (marcar 1)

Materia opcional


A asignatura 'Relixión I' non computa para a nota media a efectos de acceso a outros estudos, nin nas convocatorias para a obtención de bolsas e axudas ao estudo, nin para a obtención da mención de matrícula de honra

Prema no botón 'Rexistrar Solicitude' para proceder ao rexistro. Se desexa pagar o seguro escolar a través de internet, prema no botón 'Pagar seguro escolar'. Finalmente, para imprimir a solicitude que debe enviar prema no botón 'Imprimir Solicitude'. A continuación envíe un sobre ao IES San Clemente (con enderezo Rúa San Clemente s/n 15706 - Santiago de Compostela - A Coruña) que conteña o documento impreso e asinado ademáis da documentación seguinte:

Documentación a incluir